Magdalena Pieniążek-Gwózdek
psycholog, psychoterapeuta Kraków

Poradnik

Z jakiej formy pomocy mogę skorzystać w Gabinecie?

W Gabinecie możecie Państwo skorzystać z konsultacji, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej. Oferta jest skierowana do osób dorosłych (powyżej 18 roku życia).

Konsultacja – wizyta o charakterze wstępnym, dająca możliwość poznania osoby zgłaszającej się oraz problemów, z jakimi się zmaga w swoim życiu, oczekiwań odnośnie pomocy specjalisty a także określenia możliwości i rodzaju proponowanej pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej.
Konsultacja jest także czasem omówienia indywidualnych warunków leczenia dla osób chcących skorzystać z psychoterapii indywidualnej.

Poradnictwo psychologiczne – jedna lub kilka wizyt mających na celu pomoc osobom, których umiejętności/możliwości radzenia sobie z trudnościami są w danym momencie ograniczone w wyniku sytuacji o charakterze nagłym, kryzysowym.

Psychoterapia indywidualna – forma leczenia dla osób chcących dokonać zmiany w swoim życiu w aspekcie doświadczanych trudności, problemów. Proces leczenia poprzedzony jest jedną lub kilkoma konsultacjami wstępnymi, kwalifikującymi do tej formy pomocy psychologicznej oraz mającymi na celu omówienie indywidualnych warunków leczenia.


Tematy poradnika: